VCA Podstawowy z egzaminem

VCA to skrót od Safety Checklist Contractors (Wykonawcy listy kontrolnej bezpieczeństwa).

 

Van Keulen Brandbeveiliging V.O.F. zapewnia szkolenie VCA Basic.

 

Szkolenie trwa od 8:30 do 18:00.

 

Aspekty szkolenia VCA

 • Prawodawstwo
 • Zagrożenia, ryzyko i prewencja
 • Wypadki: przyczyny i profilaktyka
 • Zachowanie się w sposób bezpieczny
 • Zadania, prawa, obowiązki i konsultacje
 • Procedury, instrukcje i ostrzeżenia
 • Gotowość na wypadek sytuacji kryzysowej
 • Substancje niebezpieczne
 • Pożary i wybuchy
 • Sprzęt roboczy
 • Działania szczególne
 • Energia elektryczna i promieniowanie
 • Ergonomiczne miejsce pracy
 • Indywidualny sprzęt ochronny

Egzaminy Szkolenia VCA

 

Po dobrym przygotowaniu się do kursu VCA, możesz otrzymać VCA. Otrzymasz uznany certyfikat VCA i zdasz go po zdaniu egzaminu VCA. Certyfikat VCA potwierdza, że jesteś kompetentny do bezpiecznego wykonywania pracy.

Certyfikat i przepustka są ważne przez 10 lat.

Egzamin jest przeprowadzany przez zewnętrznego egzaminatora.

 

Sprawdź w programie kursu, czy istnieją kursy VCA.