Szkolenie

Miejsce szkolenia

Certyfikat

Taryfa

Ważność certyfikatu

Pierwsza pomoc z CPR i AED oraz gaszenie pożarów

Dronten

Van Keulen Instructie en Brandbeveiliging V.O.F.

€ 230,00 z VAT

1 rok

Szkolenie praktyczne na wózki widłowe

Dronten

Van Keulen Instructie en Brandbeveiliging V.O.F.

€ 130,00 z VAT

5 lat

Praktyczne szkolenie dla wózków wysokiego składowania

Dronten

Van Keulen Instructie en Brandbeveiliging V.O.F.

€ 180,00 z VAT

5 lat

Praktyczne szkolenie na wózki widłowe i wózki wysokiego składowania

Dronten

Van Keulen Instructie en Brandbeveiliging V.O.F.

€ 230,- z VAT

5 lat

Szkolenie podstawowe VCA w języku polskim

Dronten

Certyfikat jest ważny w Holandii

€ 290,- w tym VAT, obiad i egzamin

10 lat