Możemy przeprowadzić następujące szkolenia w języku polskim:

Logistyka
Pierwsza pomoc z resuscytacją i AED oraz gaszenie pożarów