BHV staat niet alleen meer voor Bedrijfshulpverlening, maar ook voor Basishulpverlening. Dat bekent dat particulieren ook mee kunnen/mogen doen met deze trainingen.


BHV Herhaling bestaat uit een ochtendprogramma Acute Zorg met Reanimatie en AED, een lunch en daarna het middagprogramma Brand en Ontruimen.

Tijdens het ochtendprogramma met Acute Zorg met Reanimatie en AED krijgt u de theorie en praktijk van het verbinden van diverse verwondingen en leert u hoe u moet reanimeren en hoe u de AED dient te gebruiken.

Tijdens het middagprogramma Brand en Ontruimen krijgt u de theorie en praktijk van het blussen van diverse branden en leert u de ontruimingsprocedure.

Aan het eind van de dag krijgen de cursisten een schriftelijk examen over beide onderdelen. Geslaagde cursisten ontvangen een certificaat en pasje.

Het certificaat en pasje zijn 1 jaar geldig.

 

Wij verzorgen de BHV Herhaling training In-Company.

Voor het opgeven van cursisten voor In-Company trainingen kunt u een mail sturen naar info@vankeulenbrandbeveiliging.nl en dan sturen wij u een inschrijfformulier terug.